Trüki

Partnerid

Projektis osaleb 23 partnerit 7 Läänemereriigist (DE, EE, FI, LT, LV, PL, SE) koos assotsieerunud organisatsioonidega (sh Venemaalt).

Partnerid ja assotsieerunud organisatsioonid:

  • valmistavad ühiselt ette projektitulemusi, katsetavad ja täiendavad pilootaladel projektis väljatöötatud juhendmaterjale, et need oleksid võimalikult laialdaselt kasutatavad;
  • seovad kliimamuutuse küsimused kohaliku ja regionaalarengu planeerimise üheks osaks;
  • juhivad pilootaladel võrreldavaid juhtumiuuringud;
  • jätkavad projektitulemuste kasutamist pärast projekti lõppu.

Ühine riikidevaheline projektijuhtimine ja elluviimine

TP 1: Projekti juhtimine ja haldamine

Juht:
Ruumiliste uuringute ja planeeringute akadeemia (Akademie für Raumforschung und Landesplanung – ARL, Saksamaa) on suurte kogemustega juhtpartner: juhtinud mitmeid INTERREGi (sh Läänemere piirkonna programmi) projekte, koordineerinud võrgustikke ja valdkondadevahelisi töörühmi.

 

TP 2: Kommunikatsioon ja tulemuste levitamine

Juht:

Vides Projekti (Läti) on kogenud riigisiseste ja rahvusvaheliste projektide elluviija, spetsialiseerunud keskkonnateemade käsitlemisele ja edendamisele, juhib iganädalast saadet Läti televisioonis.

 

TP 3: Kliimamuutust käsitlevad materjalid ja analüüsid

Juht: 

Põhiline teaduslik taustmaterjal ja tugi tuleb kliimateaduse ja -poliitika uurimiskeskuselt (CSPR) Rootsist, kel on väga suur kliimamuutuse ja osalusprotsesside alane rahvusvaheline kogemus. CSPR toetab kohalikke ja regionaalseid projektipartnereid info, metoodikate ja nõuannetega, millele partnerid annavad omakorda tagasisidet.

 

TP 4: Terviklahendused ja kliimamuutusest kapitali loomine

Juht:

Kesk-Soome omavalitsuste liit (RCCF) esindab omavalitsuste huve piirkondlikul tasandil ja juhib TP 4, kus toimub enamik kohalikke ja piirkondlikke tegevusi projektis.

 

TP 5: Läänemerepiirkonna kliimamuutust käsitlevad IKT-põhised abivahendid

Juht:

Mitmekülgsete rahvusvaheliste kogemuste ja uurimisvõrgustikuga Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusel (SEIT) on erialateadmised säästvast arengust, kogemused kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele koolitusmaterjalide ja muude abivahendite väljatöötamises. SEIT koordineerib projekti tulemuste laialdaselt rakendatavaks ja igapäevatöös kasutatavaks tegemist Läänemereriikide kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

 

Ka teistel projektipartneritel on teadmised ja oskused nii ühiste kui eriomaste ülesannete täitmiseks, näiteks:

  • Jyväskylä regionaalarengu ettevõte Jykes Ltd Soomest on ekspert regionaalse ettevõtluse arendamises. Ta nõustab TP 4 tööd logistika ja transpordi valdkonnas ning “kliimamuutusest kapitali loomise” tegevusi.
  • Lääne-Pommeri Majanduskool (WPBS) Poolast toetab kliimamuutusega seotud küsimustele lahenduste leidmist ettevõtlussektoris ja majandusteaduskondades, sealhulgas töötab ta välja, testib ja täiendab hariduslikke ja koolitusmaterjale.