Trüki

Eeldatavad tulemused

Projekti tulemusi levitatakse kohalikes keeltes kõigis 11 Läänemereriigis:

 

 • Veebipõhine juhendmaterjal kliimamuutuse mõjude arvestamiseks kohalikes ja regionaalsetes otsusetegemise protsessides.
 • Strateegiliste otsuste tegemise abivahendid kliimamuutuse arvestamiseks ettevõtlussektoris.
 • Kriteeriumid ruumilise planeeringu ja arengu jätkusuutlikkuse hindamiseks.
 • Metoodika kliimamuutusest põhjustatud haavatavuse hindamiseks Läänemereriikide linnades ja valdades.
 • Juhend- ja koolitusmaterjal kliimamuutuse mõju ja haavatavuse hindamiseks Läänemerepiirkonna tingimusi silmas pidades.
 • Küsimustik kliimamuutuse tajumise, kogemuste, teadmiste ja probleemide kohta, et uurida praegust olukorda ja selgitada välja sihttasemed tulemuste hindamiseks. 

Veel valik levitatavaid tulemusi:

 • Terviklahendused Läänemereriikide omavalitsustele ja regioonidele kliimamuutuse informatsiooni integreerimiseks oma ruumilisse planeerimisse ja arengukavadesse, samuti linnade-valdade vahelisse koostöösse.
 • Kliimamuutuse mõju ja haavatavuse hinnangud Läänemerepiirkonna ja projekti pilootalade kohta.
 • Ühisaruanne “Kliimamuutusest kapitali loomine”: kliimamuutuse SWOT-analüüs ja kliimamuutust arvestav otsuste tegemine ettevõtlussektoris, mis loob võimalusi projektialade arenguks tulevikus.
 • Aruanne projektipartnerite kliimamuutuse tajumisest ja küsimustiku kui ühe projekti abivahendi katsetamise kogemustest projekti pilootaladel.
 • Aruanne kliimamuutuse mõjude ja haavatavuse hindamisest ja juhendmaterjalide kasutamise kogemustest projekti pilootaladel ning juhtumiuuringutes.
 • Aruanne ja järeldused alternatiivsete, kliimamuutust arvestava maakasutuse, asustusstruktuuri ja juhtumiuuringute kogemustest ning tulemustest projekti pilootaladel.