Trüki

Eesti

Eestis on projekti sihtalaks valitud Saku, Kohila, Rapla ja Kehtna vallad, mis jäävad Tallinna-Rapla raudteekoridori Harju- ja Raplamaal. Sihtala pindala on 1151 km2 ja seal elab 30 100 inimest.
Asustustihedus on 26,2 elanikku/km2, mis jääb veidi alla Eesti keskmisele asustustihedusele (30,9). Elanike arvu prognoosi järgi 2039 aastani Tallinna lähedale jäävate valdade (Saku, Kohila) rahvaarv tõenäoliselt veidi kasvab, ülejäänud kahes vallas jääb rahvaarv enam-vähem samaks või veidi langeb.
 
 
Maakasutus (CORINE, 2000):
Metsad - 53,3%
Põllumajanduslikud alad - 31,7%
Märgalad - 8,2%
Looduslikud ja poollooduslikud alad - 4.6%
Tehisalad - 2,0%
Veekogud - 0,2%  
 
Piirkonnas tegutsevad ettevõtted emiteerisid 2008. aastal 30 289 t CO2.
 
Selles piirkonnas on projekti käigus plaanitud teha juhtumiuuring:
 
Juurdepääsu võimaluste parandamine Tallinna-Rapla raudteekoridoris ühistranspordi ja kergliikluse edendamise abil.