Tulostus

Projektin tulokset

 

 • Internetpohjainen työkalupakki jonka avulla ilmastonmuutos voidaan huomioida alueellisessa ja paikallisessa päätöksentekoprosesissa
 • Liike-elämän päätöksentekoa varten suunniteltu ilmastonmuutoksen huomiova strateginen työkalu
 • Kriteeristö kestävän kehityksen huomioimiseen aluesuunnittelussa ja -kehityksessä
 • Itämeren alueen kaupunkien ja maaseudun käyttöön kohdennettu työkalu sekä koulutusmateriaalia ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin
 • Kysely jolla kartoitetaan käsityksiä, kokemuksia ja tietoa ilmastonmuutoksesta. Tätä kyselyä käytetään sekä nykytilan arviointiin että projektin etenemisen seurantaan.
Päätulokset tullaan toimittamaan Itämeren alueen yhdentoista maan alueellisille ja paikallisille toimijoille.Näin varmistetaan projektin tulosten Itämeren-alueen laajuiset vaikutukset ja moninkertaistetaan projektin hyödyt.
 
Tulosten eteenpäin vieminen
 • Integroidut ratkaisut Itämeren maiden kunnille ja alueille yhteisen ilmastonmuutostiedon tuottamiseksi aluesuunnitteluprosesseihin ja läpileikkaaviin kehittämistoimiin
 • Itämeren alue- ja paikallistasolla  (kohdealueet) toteutettavissa oleva ilmastonmuutoksen vaikutustenarviointi ja haavoittuvuusanalyysi.
 • Yhteinen raportti "Ilmastonmuutoksen liiketoiminnallistaminen- C³" liittyenilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin kohdealueilla. Päätavoitteena tässä on yksityiskohtaisen ilmastonmuutoksen SWOT-analyysin soveltaminen ja elinkeinoelämän päätöstenteon tukemiseen liittyvät toiminnot.
 • Raportti hankkeeseen osallistuvien käsityksistä ja kokemuksista ilmastonmuutoksesta, joka tehdään kohdealueilla testattavalla työkalulla/kyselylomakkeella.
 • Raportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista johon on lisätty käyttäjien kokemuksia työkalusta sekä esimerkkejä toteutetuista parannuksista
 • Raportti ja päätelmät aluidenkäytön- ja suunnittelun vaihtoehtojen kokemuksista, joissa on huomioitu ilmastonmuutos