Spausdinti

Partneriai

Dalyvaujantys partneriai ir susijusios organizacijos

Visi 25 projekto partneriai iš 8 Baltijos jūros regiono šalių (Danijos, Estijos, Suomijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos) buvo atidžiai atrenkami, jie aktyviai dalyvauja projekto įgyvendinime ir pasižymi specifiniais sugebėjimais srityse, kurias apima projektas.

BalticClimate didžiausią dėmesį skiria vietos ir regiono valdžios institucijų paramai, joms sprendžiant klimato kaitos problemą. Konkrečiame praktiniame lygmenyje, vietos ir regiono valdžios institucijos mažuose ir vidutinio dydžio miestuose bei kaimo vietovėse aktyviai dalyvauja kaip projekto partneriai, o prie jų prisideda kitos asocijuotos organizacijos.

Jie:

  • Kartu paruošia produktus ir savo teritorijose (tikslinėse sferose) taiko, išbando ir tobulina detalizuotas priemones, siekdamos iki maksimumo padidinti perdavimą,
  • Optimizuoja informacijos apie klimato kaitos integravimą vietos ir regiono plėtros procesuose,
  • Atlieka lyginamuosius „pritaikymo atvejus“,
  • Ir toliau naudoja projekto rezultatus (produktus), kai projektas baigiasi

Jeigu pageidaujate daugiau informacijos ir kontaktinių partnerių duomenų, žr. Papildomą informaciją: „BalticClimate projekto partneriai ir susijusios organizacijos“.

JUNGTINIO tarptautinio projekto ADMINISTRAVIMAS ir ĮGYVENDINIMAS

Administravimo užduotis aktyviai pasidalina konsorciumas, todėl kiekvienam darbų paketui (DP) vadovauja kitas projekto partneris kitoje BJR šalyje, kuris turi kvalifikaciją atitinkamo darbų paketų užduočių įgyvendinimui:

DP 1. Valdymas ir administravimas

Vadovas:
Teritorijų tyrimų ir planavimo akademija (Vokietija) turi didžiulę patirtį kaip pagrindinis partneris keliuose INTERREG projektuose (įskaitant Baltijos jūros regioną) ir koordinuojant didelius tinklus bei tarpdisciplinines darbo grupes.

 

DP 2. Komunikacija ir informavimas Vadovas:
Vides Projekti (Latvija) turi patirties įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus, remiant ir platinant informaciją, ypatingai aplinkos klausimais ir turi transliavimo studiją bei savaitinį žurnalą nacionalinėje Latvijos televizijoje.

 

DP 3. Medžiaga apie klimato kaitos ir jos analizė

Vadovas:
Esminis mokslinis pagrindas ir parama yra užtikrinama Klimato mokslo ir politikos tyrimų centro (Švedija), kuris turi didžiulę tarptautinę patirtį, susijusią su klimato kaita ir atliekamas visų bendrai. Klimato mokslo ir politikos tyrimų centras parems visus vietos ir regiono parterius savo indėliu, požiūriais ir patarimais, pagrįstais abipusio grįžtamojo ryšio principu.

 

DP 4. Integruoti sprendimai ir klimato kaitos  kapitalizavimas

Vadovas:
Centrinės Suomijos regioninė taryba atstovauja savivaldybių interesams regioniniame lygmenyje ir vadovauja DP 4, kuriame vyksta didžioji dalis vietos ir regioninių veiklų.

 

DP 5. Klimato kaitos Baltijos jūros regione vietinio ir regioninio pritaikymo priemonių rinkinys - ICT

Vadovas:
Stokholmo aplinkos instituto Talino biuras (Estija), turintis plataus pobūdžio tarptautinės patirties, personalą ir Stokholmo instituto tyrimų tinklą, turinti specifinių žinių apie darną bei patirtį rengiant mokymo medžiagą ir priemones, skirtas vietos valdžios institucijoms ir privatiems sektoriams. Stokholmo aplinkos instituto Talino biuras koordinuos procesus, kurie užtikrins projekto produktų perdavimą ir pritaikymą kasdieniame darbe Baltijos jūros regiono vietos ir regiono lygmenyse.

Kiti projekto partneriai turi gebėjimus perimti bendrąsias bei specifines užduotis, pvz.:

  • Plėtros įmonė iš Jyväskylä regiono Jykes Ltd. (Suomija) specializuojasi  ekspertizės regioninės verslo plėtros srityje vykdant DP 4 įgyvendinimą ir logistikos veiklą bei eismo reguliavimo sistemose, taip pat remiant „Klimato kaitos kapitalizaciją – C3“ elementą iš DP 4.
  • Vakarų Pomeranijos verslo mokykla (Lenkija) parems klimato kaitos, susijusius su sprendimais verslo sektoriui ir ekonomikos departamentams, ypatingai detalizuojant, išbandant ir optimizuojant švietimo ir mokymo elementus.