Drukāt

Pilotreģioni

Projekta aktivitāšu īstenošanai tika izvēlēti pilotreģioni septiņās valstīs - Igaunijā, Vācijā, Somijā, Lietuvā, Latvijā, Krievijā un Zviedrijā, kuros tiks veikti pētījumi par klimata mainības seku mazināšanu un pielāgošanos tām lauksaimniecības, transporta, enerģētikas, kā arī mājokļu plānošanas un uzturēšanas sektoros.  

BalticClimate pilotreģionu karte: