Drukuj

Główne rezultaty

 Osiągnięte rezultaty projektu zostana przetłumaczone i rozpowszechnione we wszystkich jedenastu krajach regionu Morza Bałtyckiego – zarówno na szczeblu lokalnym i regionalnym:

 • ICT-pakiet narzędziowy, który ma na celu uwzglednienie zmian klimatycznych w lokalnych i regionalnych procesach decyzyjnych
 • Łatwe w użyciu strategiczne narzedzie analityczne dla decyzji w sektorze biznesu
 • Łatwe do wdrożenia kryteria analizy zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym
 • Specyficzne i łatwe do uzycia i wdrożenia etapowe podejście do oceny podatności zmian klimatycznych
 • Materiały szkoleniowe dotyczące oceny wpływu zmian klimatycznych oraz etapowego podejścia oceny podatności w miastach i obszarach miejskich regionu Morza Bałtyckiego.
 • Kwestionariusz służący ocenie poziomu świadomosci, wiedzy i zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. 
   
Pozostałe rezultaty:
 • Zintegrowane rozwiązania dla władz/administracji/regionów w zakresie planowania przestrzennego z uwzględnieniem zmian klimatycznych oraz dla współpracy obszarów miejskich z wiejskimi
 • Ocena wpływu/wrażliwości obszarów docelowych projektu w zakresie zmian
 • Raport podsumowujący „Kapitalizacja Zmian Klimatycznych – C3. Zastosowanie  opracowanej analizy SWOT i działań w tym zakresie na rzecz wsparcia sektora prywatnego w procesach decyzyjnych z uwzględnieniem zmian klimatycznych jako przyszłą szansę na rozwój w obszarach docelowych projektu.
 • Raport uwzględniający ocenę/świadomość partnerów projektu z zakresu zmian klimatycznych oraz doświadcznie zdobyte w trakcie testowania i wdrażania opracowanego na rzecz projektu kwestionariusza (analiza SWOT) w obszarach docelowych projektu
 • Raport z oceny wpływu i wrażliwości, doświadczeń z fazy przygotowawczej i stosowania końcowych narzędzi projektu w obszarach docelowych.

Raport i wnioski końcowe dotyczące zdobytego doświadczenia i rezultatów projektu w aspekcie rozwiązań alternatywnych dla planowania przestrzennego i procesu wdrażania narzędzi projektu