Skriv ut

Om oss

Specifikt PROBLEM hanteras

Klimatförändringar, med dess komplexa struktur, är en av de största globala utmaningar vi för närvarande står inför och kommer att fortsätta stå inför i framtiden. Samhället brottas med hur man ska hantera klimatförändringar -  inte som ett olösbart problem, men som en hanterbar situation.
 
Fram till nu så har åtgärder för att hantera klimatförändringar mestadels varit av politisk natur som har hanterat nationella inventarier och större industrier. Riktlinjer för åtgärder utvecklade på den internationella eller nationella nivån är ett första steg, men kan inte jämföras med praktisk implementation.
 
Att hantera klimatförändringsfrågor innebär att titta både på lindring och anpassning på lokal och regional nivå. Aktiviteter på dessa nivåer tillhandahåller bra möjligheter eftersom området och dess element är av greppbar storlek, intressenter känner varandra och beslut som tas kan snabbare leda till handlingar, eftersom dom görs närmare implementationsnivån.
 
Emellertid, den lokala och regionala nivån saknar stöd, resurser, kunskap och erfarenhet av hur man ska hantera klimatförändringar i både vardaglig och långsiktig utveckling. Klimatförändringar, som en sektorsövergripande fråga för hållbar utveckling, kräver ett samordnat närmande och involverande av en bred skara av lokala och regionala beslutsfattare och de som förbereder beslut inklusive de på överordnad nivå.
 
Samarbete mellan stads och landsbygdsområden eller grannkommuner i utvecklingsområden, zoner eller korridorer krävs och kan även åstadkomma mer stabila resultat och effekter med högst överförbara resultat.
 
Dessutom, få har tagit det ett steg längre för att aktivt svara på klimatförändringsfenomenet på ett sätt som ser till möjligheterna. Lämpliga åtgärder som vidtas kan även skapa fördelar för den långsiktiga utvecklingen inom ekonomiska, miljö och sociala sektorn.
 
HUVUDMÅLEN och avsett RESULTAT
 
“Klimatförändringar: från global utmaning till lokala chanser och åtgärder”
BalticClimate har som mål främst små och medelstora städer och landsbygdsområden i alla BSR länder för att stödja deras utveckling. Inom dessa kommer, beslutsfattare (politiker, intressenter inklusive näringslivet) och de som förbereder beslut (myndigheter, utvecklingsorgan, etc.) på lokal och regional nivå att särskilt behandlas.
 
Projektet siktar mot att identifiera hur klimatförändringsfenomenet också kan presentera möjligheter och chanser och inte bara hinder för utvecklingen av kommuner och regioner när de redovisar klimatförändringsinformation i sina långsiktiga strategier och planering. Processen med att göra detta kommer att öka konkurrenskraften hos små och medelstora städer och landsbygdsområden och de omgivande regionerna. BalticClimates huvudsakliga resultat kommer att överföras och spridas till lokal och regional nivå i alla BSR länder för att multiplicera de uppnådda resultaten inom hela BSR. Detta kommer också att förbättra hållbara utvecklingsperspektiv på den nationella, Östersjöregionen, Europeiska, och globala nivån.
 
Således kan följande huvudsakliga mål i BalticClimate identifieras:
  • För att möjliggöra för BSR kommuner, regioner och lokala aktörer att ta itu med frågan om klimatförändringar på ett kooperativt, integrerat och hållbart sätt.
  • För att göra så att fenomenet klimatförändringar uppfattas som en utmaning samt en chans för lokala och regionala till en övergripande och hållbar utveckling.
  • Göra BSR kommunerna och regionerna mer konkurrenskraftiga inför framtida utmaningar för att bibehålla och stärka den gemensamma befintliga BSR identiteten.
Inom Baltic Sea Region Programmet 2007-2013, fokuserar BalticClimate på Prioritet 4 "Främjande av attraktiva och konkurrenskraftiga regioner".
 
Prioriterade särskilda planerade Resultat av BalticClimate är:
 
"Bättre kapacitet och samarbete med BSR städer och landsbygdsområden för att rutinmässigt (särskilt i städer - landsbygd) hantera klimatförändringen på ett integrerat sätt i alla dagliga rutiner och i kort- och långsiktiga beslut, vilket leder till en ökad hållbar urban och regional utveckling. "(avser programmets prioriteringar specifikt resultat 4.1)
 
"Uppgraderad förståelse (av beslutsfattarna och de som förbereder beslut i BSR städer och på landsbygden) för klimatförändringarna som fenomen som en möjlighet till ekonomisk verksamhet och samtidigt skydda natur- och kulturarvet på BSR." (Avser 4.2)
 
"Utvidgad uppsättning av överförbara verktyg, erfarenheter och exempel på hur man pro-aktivt hanterar klimatförändringarna som fenomen på lokal och regional nivå, samt att stödja utvecklingen av nationella och pan-baltiska strategier." (Avser 4.2)